ХЕЛИОТЕРМ ООД

Проектиране, монтаж и сервиз на слънчеви отоплителни системи,соларно отопление на басейни, термопомпени системи, LED осветление, системи за охлаждане и предлагане на индивидуални проекти и решения

СЛЪНЧЕВИ КОЛЕКТОРИ

Достатъчен за захранване на бойлер 120 -150 литра
Размери: 2000 х 1000 / 1500 х 1000
Цена: 370,00 / 250,00 лева

ХЕЛИОТЕРМ – ЕФЕКТИВНИ ЕНЕРГИЙНИ РЕШЕНИЯ И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

  • 100 % енергийна ефективност 100%
  • 100 % иновативни решения 100%


Термосоларни системи

Проектиране, монтаж и сервиз на слънчеви отоплителни системи

Соларно отопление на басейни

Проектиране, монтаж и сервиз на соларно отопление за басейни

Термопомпени системи

Проектиране и изграждане на отоплителни и охладителни инсталации

LED осветление

Осветление с LED за паркове, градини, алеи, заведения

Фотоволтаици

Проектиране, монтаж и сервиз на фотоволтаични системи

Осветяване на билбордове

Осветяване на билбордове и рекламни пана с независимо захранване

Обектите, които сме изградили

Вижте обектите, които сме изградили в страната и чужбина

Виж повече

За нуждите на шивашките предприятия предлагаме

изграждане на инсталации за технологична пара, вакуум, сгъстен въздух и др.

Виж повече