Термопомпени системи

Хелиотерм ООД е компания с опит в проектиране, монтаж и сервиз на термопомпени системи.

Фирмата проектира и изгражда термопомпени системи за отопление (през студените сезони) и за охлаждане (през горещите сезони) на къщи, вили, административни и производствени сгради и др.; за затопляне на чиста вода за битови нужди, за затопляне на вода за басейни и др.

Ние извършваме и всички свързани с това предварителни проучвания и геотермални сондажи. Поемаме поддръжката и сервиза на системата след нейното изграждане.

За да се създаде енергоспестяваща термопомпена система е необходима термопомпа.