Термопомпени системи

Хелиотерм ООД е компания с опит в проектиране, монтаж и сервиз на термопомпени системи.

Фирмата проектира и изгражда термопомпени системи за отопление (през студените сезони) и за охлаждане (през горещите сезони) на къщи, вили, административни и производствени сгради и др.; за затопляне на чиста вода за битови нужди, за затопляне на вода за басейни и др.

Ние извършваме и всички свързани с това предварителни проучвания и геотермални сондажи. Поемаме поддръжката и сервиза на системата след нейното изграждане.

За да се създаде енергоспестяваща термопомпена система е необходима термопомпа.

Как спестяваме енергия чрез термопомпена система?

За разлика от водните помпи, които изчерпват вода от водоизточник, термопомпите изчерпват топлина от околната среда:

  • от почвата;
  • от подпочвените води;
  • от въздуха.

След това термопомпите предават тази топлинна енергия на водата в тръбите на системата на сградата. Според трите източника на топлинна енергия от околната среда: земя, подпочвена вода и въздух, са създадени три вида термопомпи:

  • термопомпи земя-вода;
  • термопомпи вода-вода;
  • термопомпи въздух-вода.

Нашите специалисти ще ви дадат съвет кой вид термопомпа е най-добре да изберете за вашия конкретен случай. По-важно е да знаете откъде идва икономията на енергия за отопление.

Как може да отнемем топлина от по-студено тяло, например от подпочвена вода с температура 12 °С и да я предадем на по-топло тяло – водата в отоплителната система, нарушавайки естествения природен закон за преминаване на топлината от по-топло към по-студено тяло?
За целта ще трябва да изразходваме електроенергия за задвижване на термопомпата.

Тогава откъде идва икономията на енергия?

Обяснението е в това, че за всеки 1 kWh електоренергия, изразходван за задвижване на термопомпата, получаваме от нея 4-5 пъти повече топлинна енергия!

Внасяме 1 kWh електроенергия, а получаваме 4-5 kWh топлинна енергия!

Колкото по-ефективна е една термопомпа, толкова повече топлинна енергия ще получиме за всеки 1 kWh електроенергия.