Термодинамични слънчеви панели

Хелиотерм ООД е компания с опит в проектиране, монтаж и сервиз на термодинамични слънчеви системи. Предлагаме на нашите клиенти моделите HEETEX EKO1  и ECO2.

HEETEX, модел  ECO1 е с вграден  топлообменник и циркулационна помпа. Той може да се използва с всеки бойлер  със серпентина. Предназначен е за затопляне на БГВ до 55° C, подпомагане на отоплителна система, или за самостоятелна работа с нискотемпературен радиатор или подово отопление. При консумация от 420-840W, топлинната мощност е 1800-2900W.

Битова гореща вода

Системата HEETEX, EСO1 Ви дава възможността да  имате БГВ с температура до 55°C, с висока енергийна ефективност и екологичност. Икономическата ефективност и надеждността на системата сe потвърждават от монтираните системи при клиентите ни. Техническа поддръжка практически не е необходима и това заедно с над 20 годишният експлоатационен период гарантира спокойствието  на потребителя.

Една термопомпа ECO1 е достатъчна  за загряване до 300L на БГВ на денонощие. Това количество вода се затопля само за няколко часа, с 4-5 пъти по-малко разходи за гориво в сравнение с  ел.нагревател.

Термодинамичният блок и панел са произведени в съответствие с всички правила на ЕС Директива 2006/95/ЕО.  Компонентите, помпите и електрониката които се използват в термодинамичните системи HEETEX  са от световни лидери в производството на елементи за термопомпи и отопление.

Термодинамичният блок  ECO 1 е монтиран в здрав корпус. Панелите са леки (<8 килограма) и конструкциите (стени и покриви) не са тежко натоварени при монтаж. Те могат да бъдат инсталирани в удобно място за всяка инсталация. Препоръчва се при инсталация максимално южно ориентиране  и наклон 63+_5 0 С от хоризонта,  с тръбен път не по-голям от 15м по вертикал и 30м по хоризонтал.

Термодинамичната система HEETEX за отопление работи много по-тихо отколкото други подобни продукти на пазара. В този случай тя е идеалното решение за домакинствата,

бизнеса или за отопление на  други закрити помещения.

HEETEX , модел ECO2 е с вграден  топлообменник и циркулационна помпа. Той може да се използва с всеки бойлер  със серпентина. Предназначен е за затопляне на БГВ до 55° C, подпомагане на отоплителна система, както и за самостоятелна работа с нискотемпературни радиатори и/или подово отопление. При консумация от 620-1140W, топлинната мощност е 2800-5400W.

Битова Гореща Вода

Системата HEETEX, EСO2 Ви дава възможността да  имате БГВ с температура до 55°C, с висока енергийна ефективност и екологичност. Икономическата ефективност и надеждността на системата сe потвърждават от монтираните системи при клиентите ни. Техническа поддръжка практически не е необходима и това заедно с над 20 годишният експлоатационен период гарантира спокойствието  на потребителя.

Една термопомпа ECO2 е достатъчна  за загряване до 500L БГВ. Това количество вода се затопля само за няколко часа и е с 4-5 пъти по-малко разходи за гориво в сравнение с  ел.нагревател.

Отопление

При по-малка консумация на БГВ вместо ЕСО2 да почива, може да се пренасочи да подпомага отоплителната Ви система или самостоятелно да отоплява чрез водно подово или конвекторно отопление, както и с нискотемпературни( с по-голяма площ) радиатори.

ЕСО2 е подходяща е за използване като базов модул за изграждане на самостоятелни или хибридни системи чрез добавяне на до 3-4 броя допълнителни модули, свързани паралелно по вода.Това дава възможност не само инвестицията да се направи поетапно, но и ползването на един или няколко модула заедно и разделно.

Термодинамичният блок и панели са произведени в съответствие с всички правила на ЕС Директива 2006/95/ЕО.  Компонентите които се използват в термодинамичната система HEETEX  са от световни лидери в производството на елементи за термопомпи и отопление.

Термодинамичният блок е монтиран в здрав корпус. Панелите са леки (<8 килограма) и конструкциите (стени и покриви) не са тежко натоварени при монтаж. Те могат да бъдат инсталирани в удобно място за всяка инсталация, Препоръчва се при инсталация максимално южно ориентиране  и наклон 63+_5 0 С от хоризонта с тръбен път не по-голям от 15м по вертикал и 30м по хоризонтал.

Термодинамична система HEETEX за отопление работи много по-тихо отколкото други подобни продукти на пазара. В този случай тя е идеалното решение за домакинствата, бизнеса или за отопление на  други закрити помещения.