Термосоларни системи

Проектиране, монтаж и сервиз на слънчеви отоплителни системи

Фотоволтаици

Проектиране, монтаж и сервиз на фотоволтаични системи

LED осветление

Осветление с LED за паркове, градини, алеи, заведения

Термопомпени системи

Проектиране и изграждане на отоплителни и охладителни инсталации

Осветяване на билбордове

Осветяване на билбордове и рекламни пана с независимо захранване

Термодинамични слънчеви панели

Проектиране, монтаж и сервиз на термодинамични слънчеви системи

Соларно отопление на басейни

Проектиране, монтаж и сервиз на соларно отопление за басейни

За нуждите на шивашките предприятия предлагаме

изграждане на инсталации за технологична пара, вакуум, сгъстен въздух и др.

Виж повече