Енергийни линии за шивашката индустрия

За нуждите на шивашките предприятия предлагаме изграждане на енергийни линии и инсталации за технологична пара, вакуум, сгъстен въздух и др.